گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

شنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1391

اطّلاعیه

قابل توجّه همکاران محترم

1-باتوجّه به برگزاری امتحانات نوبت دوّم به صورت هماهنگ همکاران محترم سوالات امتحانی رابه صورت تایپ شده تا تاریخ 1391/2/12تحویل سرگروه نمایند.

2-بانزدیک شدن هفته ی بزرگداشت مقام معلّم همکاران مقالات مرتبط بااین هفته رادرقالب فلش تحویل نمایندتادروبلاگ بارگزاری گردد.

3-کارگاه خط تحریری بامدّرسی آقای گودرزی به مدّت چهارجلسه درروزهای شنبه نهم-شانزدهم-بیست وسوّم-وسی ام اردیبهشت برگزارمی گرددساعت شروع کلاس متعاقبااعلام خواهدشد.