X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

جمعه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1393

آموزگارم،  تو باغبانی

می پرورانی بذر وجودم ،با مهربانی

بادرسهایت دیو جهالت از من گریزد

اندرزهایت ،بهر وجودم ،شد پاسبانی

من غرقه بودم در بحر غفلت

دستم گرفتی ای ناجی من                                                                                                                                 من همچو قایق ،تو بادبانی                                                                                       برخوان    آتش من میهمانم

توای معلم ،خود میزبانی

کارتو باشد ،ارشاد انسان

همکار خوب پیغمبرانی

 ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموختم ،چگونه میتوانم تمام لحظه هایی که چون سرو در مقابلم ایستادی وبا شور عشقت مرا سیراب کردی جبران کنم جز اینکه بهترین درودها ودعاهای خیرم را بدرقه راهت کنم.....

 

                                  هفته معلم برسفیران دانایی مبارک باد