گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

شنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1391

برگزاری کارگاه آموزشی خط تحریری

دراین کارگاه که در روزهای شنبه ازساعت 10تا11/5به مدّت چهارجلسه برگزارگردید همکاران باخط تحریری آشناگردیدند.