گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

جمعه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1391

برگزاری جلسه ی آموزشی

درتاریخ 1391/1/25روزشنبه جلسه ی آموزشی با حضور مدیریت جناب آقای خادمی برگزار گردید.

بهار-بیست دات کام   تصاویر زیبا سازی وبلاگ    www.bahar22.com

بهار-بیست دات کام   تصاویر زیبا سازی وبلاگ    www.bahar22.com

دراین جلسه که آقای کوثری نیزحضورداشتند درباره ی مسایل مختلف آموزشی وتربیتی مطالبی عنوان گردید.