گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

شنبه 29 بهمن‌ماه سال 1390

برگزاری کارگاه آموزشی هنر

درتاریخ90/11/27کارگاه آموزشی هنربرای همکاران مقطع ابتدایی مجتمع امام خمینی (ره)وحضرت زینب (س)برگزارگردید.

دراین کارگاه که استادگودرزی حضورداشتندمختصری درباره هنروانواع آن معرفی چندکتاب هنری وکارباکاغذوقیچی آموزش داده شد.