گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

جمعه 21 بهمن‌ماه سال 1390

جلسه ی همکاران ابتدایی باسرپرست محترم

درتاریخ 90/11/8همکاران مقطع ابتدایی مجتمع امام خمینی(ره)وحضرت زینب (س)دیداری صمیمی باسرپرست محترم آقای سرداری داشتند.که که موارد آموزشی وتربیتی مطرح گردید.