گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

شنبه 1 بهمن‌ماه سال 1390

برگزاری کارگاه آموزشی فیزیک

درتاریخ 90/10/18کارگاه آموزشی فیزیک برای همکاران مقطع ابتدایی برگزارگردید.

دراین کارگاه که دبیرمحترم آقای گنج حضورداشتندبه پرسشهای همکاران پاسخ دادند. پاسخ دادند.