X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

گروه آموزشی دبستان و پیش دبستان

پنج‌شنبه 23 دی‌ماه سال 1389

کار نا مه ارزشیابی توصیفی پا یه اول

 ادامه

نام مدرسه :                                      کد مدرسه :

نام و نام خانوادگی                                                                تاریخ تولد :

نام پدر :                                                                               محل تولد :

شماره شناسنامه /کدملی :                                    

 محل صدور :

شماره ی دانش آموزی :

 

 

 

 

                        وزارت آموزش و پرورش

                          نظام جامع انفورماتیک

       کارنامه ارزشیابی  پیشرفت تحصیلی – تربیتی

        پایه :       اول            سال تحصیلی  :    13۹۰-13۸۹ 

      :  الف : ویژگی های آموزشی

ردیف

مواد درسی

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت شهریور

در حد انتظار

نزدیک به انتظار

نیاز به تلاش بیشتر

در حد انتظار

نزدیک به انتظار

نیاز به تلاش بیشتر

در حد انتظار

نزدیک به انتظار

نیاز به تلاش بیشتر

 

بخوانیم و بنویسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاضی مرحله ی اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاضی مرحله ی دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تربیت بدنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب: ویژ گی های رفتاری  عمومی

ردیف

مواد درسی

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت شهریور

در حد انتظار

نزدیک به انتظار

نیاز به تلاش بیشتر

در حد انتظار

نزدیک به انتظار

نیاز به تلاش بیشتر

در حد انتظار

نزدیک به انتظار

نیاز به تلاش بیشتر

 

جسمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عاطفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج: فعالیت های برجسته دانش آموزان

نوبت اول

 

 

 

نوبت دوم

 

 

 

 

نوبت دوم  : نظر والدین

 

نوبت اول : نظر والدین